Zielony Ring Przemszy » Strona główna » Podstawowa działalność

Przeznaczając 1% podatku na konto naszej organizacji społecznej, przeznaczasz środki finansowe przede wszystkim na działania wspomagające wychowanie młodzieży szkolnej w duchu szacunku dla tradycji i historii Polski, jak również wspomagasz działania w propagowaniu zdrowego stylu życia wśród młodzieży i dorosłych. W naszej organizacji nie ma płatnych pracowników. Wszyscy działacze pracują charytatywnie.

KRS: 0000229916

Przekazując 1% swego podatku na nasze konto, wpisz w zeznaniu podatkowym nasz numer KRS.


Podstawowa działalność

 1. Działalność wychowawcza wśród młodziezy szkolnej w zakresie historii regionu, turystyki, sportu i ochrony przyrody - poprzez organizowanie:
  • wykładów, prelekcji i konkursów o w/w tematyce,
  • rajdów turystycznych i narciarskich,
  • plenerowych imprez o charakterze sportowo rekreacyjnym.

  Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy Podstawowa działalność Związku Stowarzyszeń Zielony Ring Przemszy

 2. Promocja doliny Białej Przemszy i zdrowego stylu życia:
  • udrażnianie rzeki Biała Przemsza dla celów spływów kajakowych
  • organizowanie pionierskich spływów i ich propagowanie.

  Podstawowa działalność: Spływy kajakowe Podstawowa działalność: Spływy kajakowe Podstawowa działalność: Spływy kajakowe

 3. Działalność z zakresu gospodarki wodnej poprzez organizowanie:
  • wystaw
  • spotkań
  • prelekcji dla urzędników samorządowych i działaczy społecznych.

  Współpraca z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej z Gliwic.

  Podstawowa działalność: Gospodarka wodna Podstawowa działalność: Gospodarka wodna Podstawowa działalność: Gospodarka wodna

 4. Jeśli chcesz wspomóc naszą działalność, podajemy numer konta bankowego do wpłat:

  Alior Bank: 20 2490 0005 0000 4500 4577 6355